Pravilnik o zasebnosti

V podjetju Gobec, d.o.o., se zavedamo pomena človekove pravice do zasebnosti, zato varovanju osebnih podatkov, njihovi uporabi v skladu s predpisi in načeli dobre prakse ter obveščanju strank izkazujemo posebno pozornost. Pred vami je seznanitev, s katero vas želimo celovito in pregledno obvestiti o vseh namenih, za katere obdelujemo vaše osebne podatke, ter o pravicah, ki jih imate iz naslova varstva osebnih podatkov.

SEZNANITEV Z OBDELAVO VAŠIH OSEBNIH PODATKOV:

Podjetje Gobec, d.o.o., v zbirkah podatkov, ki jih vzpostavi, vodi in vzdržuje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, zbira, shranjuje in uporablja (v nadaljevanju: obdeluje) osebne podatke svojih strank, navedene v razpredelnici »Vaši identifikacijski in kontaktni podatki«.

Z vašim soglasjem pa lahko podjetje Gobec, d.o.o., vaše osebne podatke obdeluje tudi za namene, za katere posebej privolite.

PRIVOLITEV ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV:

Vaši identifikacijski in kontaktni podatki, ki jih potrebujemo za vodenje evidence privolitev, so navedeni spodaj.

Ime*

Priimek*

Ulica in hišna številka*

Kraj in poštna številka*

E-mail

Mobilni telefon

Datum rojstva

* Z zvezdico označeni podatki so obvezni, potrebni za identifikacijo posameznika pri vodenju evidence privolitev.

Privolitev se nanaša na obdelovanje podatkov za namen segmentiranega (neposrednega) trženja, vključno z oblikovanjem profila, za trženje svojih produktov in storitev. Podjetje Gobec, d.o.o., vas lahko na podlagi podanega soglasja redno obvešča o ponudbah, storitvah in novostih podjetja Gobec, d.o.o.

POMEMBNO

Osebne podatke iz svojih zbirk bo podjetje Gobec, d.o.o., obdelovalo tudi za potrebe izvajanja bonitetnih programov in programov zvestobe, t.j. nudenja raznih bonov ugodnosti ter dodatnih popustov. Vključitev v bonitetni program ali program zvestobe je popolnoma prostovoljna.

Podjetje Gobec, d.o.o., vaše osebne podatke, ki jih obdeluje na podlagi vaše privolitve in za namen, opredeljen v razdelku »Privolitev za obdelavo osebnih podatkov«, hrani do preklica privolitve z vaše strani.

Posameznik lahko kadarkoli začasno ali trajno prekliče svojo privolitev za obdelavo osebnih podatkov za zgoraj navedene namene ali ugovarja obdelavi osebnih podatkov za neposredno trženje, oz. zahteva dostop, dopolnitev, popravek, omejitev obdelave, prenos ali izbris osebnih podatkov ali vloži ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim, s pisno zahtevo, poslano na naslov: Gobec, d.o.o., Janina 1b, 3250 Rogaška Slatina ali na e-naslov gobecoptik@siol.net. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije, če meni, da se njegovi osebni podatki obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Pooblaščeno osebo za varstvo podatkov v podjetju lahko kontaktirate prek e-naslova: gobecoptik@siol.net